Influencer marketing

Za izvedbo kampanj sodelujemo z vsemi večjimi slovenskimi in internacionalnimi influencerji, ki poskrbijo za prepoznavnost produkta, storitev ali rešitve.